Uslovi korištenja

Uslovi korištenja

Hvala Vam što se posjetili našu internet prodavnicu.

Mi smo malo preduzeće posvećeno zadatku da našim korisnicima približimo svijet visoke mode. Molimo Vas, pročitajte Opšte uslove korištenja, kako biste razumjeli i prihvatili način na koji poslujemo sa našim korisnicima, što Vam omogućava da koriste naše usluge.

Boni M doovrši elektronsku trgovinu kao prodaju u skladu sa odredbom člana 37. stav 1. pod 3) i člana 61. Zakona o trgovini („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 105/19).

Opšti uslovi su obavezujući za Boni M doo i sve Korisnike i primjenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom Boni M doo i Korisnik ne ugovore drugačije. 

Korisnikom usluga Boni M doo se postaje korištenjem usluga Boni M doo, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova.

Korištenjem usluga internet prodavnice Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.

Boni M doo samostalno utvrđuje cijene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

U skladu sa Zakonom, sve navedene cijene su sa uračunatim PDV-om. 

Cijene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su Korisniku na internet prezentaciji i prodavnici Boni M doo. 

Boni M doo zadržava pravo na izmjenu cijena i drugih komercijalnih uslova pružanja usluga, o čemu obavještava Korisnika na internet prezentaciji.

Boni M doo zadržava pravo da, obzirom na tehnička ograničenja koja se odnose na mjerenje stanja zaliha u realnom vremenu, prilikom prodaje na internet prodavnici prikaže i cijenu artikla koji se u momentu prikazivanja ne nalaze na zalihama. U navedenom smislu, Boni M doo ne garantuje za stanje zaliha u svakom momentu.

Plaćanje se vrši isključivo pouzećem. Plaćanje pouzećem podrazumijeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom. Suma koju plaćate jednaka je zbiru vrijednosti narudžbenice i troškova isporuke kurirske službe.

Prije nego što Korisnik potvrdi narudžbenicu, može još jednom pogledati sve njene detalje. Ukoliko se slažet sa njom, Korisnik treba da izabere opciju “Potvrdi i završi kupovinu” čime narudžba kreirana. Po prijemu elektronske pošte od Boni M doo, da je roba dostupna, smatra se da je porudžbina potvrđena.

Fiskalni račun izdan od strane Boni M doo predstavlja ugovor i smatra se da je ugovor zaključen, potvrdom porudžbine od strane Boni M doo.

Dostavu pošiljki vrši kurirska služba i moguća je samo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Troškovi dostave se posebno naplaćuju i iznose 10,00 KM. Troškove dostave plaća Korisnik zajedno sa proizvodima kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. U slučaju da je vrijednost porudžbine iznad 200,00 KM Korisnik je oslobođen troškova isporuke, osim ukoliko cijena artikla koji se poručuje nije snižena posebnim popustom.

Uobičajeni rok za isporuku porudžbina je od 2 do 7 radnih dana. Isporuka porudžbina se ne vrši vikendom.

Korisnik je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Boni M doo u skladu sa ovim ugovorom. Pod štetom se podrazumijeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Boni M doo ima zbog propuštanja Korisnika da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Kada preuzme robu, Korisnik je obavezan da robu pregleda i provjeri njenu valjanost sa naručenom, i istaknite postojanje vidljivih nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

U slučaju postojanja nedostataka za koje Boni M doo odgovara, na prava Korisnika i postupak ostvarivanja prava primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, osim ako je u skladu sa ovim Zakonom ugovoreno drugačije.

Troškove vraćanja robe i novca snosi Korisnik, osim u slučajevima kada je isporučena roba neispravna ili pogrešan proizvod.

Prilikom povrata robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju.

Reklamaciju Korisnik podnosi pisanim putem na neku od adresa poslovnica ili elektronskim putem na mail adresu info@gasmonaboni.com uz obaveznu dostavu dokaza o kupovini i proizvoda (fiskalni račun).

Elektronskim putem Boni M doo potvrđuje prijem reklamacije.

Odgovor na reklamaciju Boni M doo je obavezan da saopšti najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Rok za rješavanje po reklamaciji je  30 dana, a u posebnim situacijama do 60 dana od dana podnošenja reklamacije.

Shopping Cart